Előzmények

A Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok története

1996-ban a budavári Magyar Kultúra Alapítvány indította útjára a Kárpát-medencei magyar művelődés értékeinek bemutatására szánt rendezvénysorozatot, a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napokat. Előzménye a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Magyar Kultúra Alapítvány együttműködésével 1994-ben megvalósult vajdasági magyar bemutatkozó rendezvény. Ez bővült 1995-re kárpátaljai részvétellel, majd a honfoglalás 1100. évfordulója évében a szervezők arról döntöttek, hogy Kárpát-medencei Magyar Napok néven teljes körűvé teszik a magyar államhatárokon kívül élő magyar közösségek képviseletét.

A minden évben augusztus 20-a tiszteletére életre hívott rendezvénysorozat akkori célja: a magyarországi közönségnek – beleértve a frekventált helyen levő Magyar Kultúra Alapítvány környezetében megforduló turistákat – fölmutassa elsősorban a hagyományos kultúra értékeit. A rendezvények szerkezete is ezt a célt szolgálta: azonos művészeti ágakban, illetve műfajokban, műfajokon belül azonos témákban mutatták be helyi, regionális variánsaikat a közös seregszemle égisze alatt. Néptánc-, népszokás- és gasztronómiai bemutatókkal várták a közönséget az alapítványi palotában, illetve a Szentháromság téren, azonos tematikájú könyvek bemutatását, fotók, festmények, hímzések kiállítását vállalták. A hagyományos kultúra értékeinek fölvonultatását egy, a legégetőbb kisebbségpolitikai kérdésekkel foglalkozó fórum munkája, az Identitás Klub egészítette ki.

Ez az időszak a nagy egymásra találás időszakának tekinthető. Magyarországi néprajzos szakember irányításával zajlott a tablószerűen megszervezett programok megvalósítása, az egyes régiók munkáját koordináló szervezetek összeforrtak, későbbi közös tevékenységük alapját vetették meg. A népviseletben előadott táncprogramok az ünnepi időszakban vonzották a turistákat.

Az első korszak lezárulásának szelét a csökkenő számú magyarországi közönség (a határokon kívülről érkezettek jobbára egymásnak játszottak), a rendezvénysorozat időpontjának kényszerű áthelyezése (ütközött a Mesterségek ünnepével), az alapítványi részvétel intenzitásának csökkenésoe (a határon túli szervezetek vezetői találták ki, valósították meg a programokat) jelezte. A váltásra 2004-ben került sor. Új helyszínekre, új elképzelésekkel telepítették a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napokat a Kárpát-medencei magyar kulturális ernyőszervezetek vezetői. E szerint minden évben más régió ad otthont a kulturális napoknak, azzal a céllal, hogy az adott magyar közösségek kapjanak képet a kisebbségi magyarság többi közösségének kulturális teljesítményéről, s ezzel maguk is megerősítést nyerjenek.

2004-ben Komáromban, 2005-ben Szabadkán, 2006-ban Lendván, 2007-ben Kolozsváron, 2008-ban Beregszászban, 2009-ben pedig Galántán valósult meg a rendezvénysorozat.

A kezdetekben a többi régióéhoz hasonlóan számottevő szerepet játszó horvátországi magyar kultúra képviselete az elmúlt években sajnálatosan hiányzott a seregszemlékből.

(Kálóczi Katalin)